Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Katedra pedagogiky a psychológie, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s. r. o., Praha Publikácie: Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém (2016)

Počet článkov autora: 19


Inkluze v prostředí vysokých škol

Inkluze je dnes hojně diskutované téma ve školství. Přestože se většina diskusí jště stále zaměřuje na oblast základního a středního stupně vzdělávání, s tím, jak žáci se speciálními potřebami stárnou, dostává se inkluze i na půdu vysokých škol. D...

Inkluze v prostředí škol (2.)

V prvním díle našeho miniseriálu věnovaného inkluzi jsme se věnovali obecné problematice inkluze na základní škole. V dnešním díle se podívejme na realitu inkluze v edukační praxi na druhém stupni základní školy a na škole střední. Pozornost zaměř...

Inkluze v prostředí škol (1.)

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřeby průběžně narůstá, zvyšují se nároky na práci učitele, poradenských zařízení, specialistů. Zejména ti z oblasti dětské psychiatrie jsou enormně přetížení. Odvoláváme se na novou legislativu, snažíme se...

Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Stres je jednou z nejčastějších příčin vzniku psychických a psychosomatických obtíží dětí a dospívajících navštěvujících školská zařízení. Kromě vážného dopadu na zdraví působí velmi negativně i na samotný školní výkon, čímž se studující dítě dost...

Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami

Ve všech základních a středních školách zaznamenáváme nárůst dětí, které potřebují velmi výrazně individuální přístup, respektování specifik v jejich vývoji i v oblasti vzdělávacích potřeb. Z pohledu humánního přístupu hledáme jako moderní společn...

Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku

Školní neúspěšnost je jedním z velmi aktuálních problémů současné pedagogické praxe. Otázkou je, nakolik můžeme jako učitelé preventivně na nárůst školní neúspěšnosti působit. Velmi často si uvědomujeme, že mezi neúspěšnými žáky bývají i žáci nada...

Jak na syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření je výsledkem dlouhodobého procesu. Postihuje v současné době stále více lidí, především ty, kteří pracují s jinými lidmi. K jeho vzniku významně přispívá současná společnost, která je zaměřena především na výkon. Syndrom vyhoření ...

Zodpovědnost za edukaci dítěte mají učitelé i rodiče

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť, VŠTVS Palestra, Praha Je vysokoškolskou pedagogičkou, poradenskou psychologičkou, lektorkou, koučkou, arteterapeutkou. Pôsobí na katedre pedagogiky a psychológie VŠTV...

Workshopy a konference jako inspirace pro edukační praxi

„Zážitek a zkušenost tvoří nedílnou součást každého edukačního procesu, jsou inspirací, nástrojem, skrze který si osvojované pamatujeme lépe a trvaleji.“ Markéta Švamberk Šauerová Ve dnech 18. – 20. 10. 2016 pořádala Vysoká škola tělesné výchovy a...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály