Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Katedra pedagogiky a psychológie, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s. r. o., Praha Publikácie: Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém (2016)

Počet článkov autora: 5


Edukační projekt - Time-manažment a autokoučink

Při realizaci edukačního projektu je velmi důležité, aby pedagog dobře žákům vysvětlil smysl a cíl projektu a věnoval pečlivou pozornost průběžnému poskytování reflexe žáků ve skupině i vlastní sebereflexi každého z nich. Edukační projekt má někol...

Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu

Současná společnost jednoznačně staví na vzdělanostní společnosti. Zvyšují se standardy pro výkon různých povolání, diskutuje se problematika nutného vysokoškolského vzdělání u řady profesí, kde stačilo vzdělání středoškolské, rozšiřují se požadav...

Význam diagnostiky učebních stylů

Problém, zda se umí žáci a studenti učit je aktuální (např. stanovené kompetence k učení v „Rámcovém vzdělávacím programu“ pro základní vzdělávání) a je rovněž předmětem zájmu řady odborníků. Dovednost umět se učit bývá ovlivněna celou řadou vnitř...

Metody pedagogické diagnostiky - sociometrické techniky

Jedním z důležitých kroků k poznání osobnosti člověka je zjištění, jakým způsobem se účastní činnosti skupiny, zda se plně a nekriticky přizpůsobuje jejím normám a způsobu života, popřípadě zda a v čem se odlišuje. Nejrozšířenější metodou k šetřen...

Zdravá komunikace a chyby v komunikaci

Zdravá komunikace v rodině je základem pozitivní atmosféry v rodině, zdrojem bezpečí i důležitým faktorem při výchově dítěte s poruchami aktivity. Velmi důležité je, aby v jejím rámci existovala rovnováha mezi jednotlivými komunikujícími členy, vý...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk