Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z legislatívy

Povinné predprimárne vzdelávanie (2.)

V sérii článkov na pokračovanie predstavíme pedagogickej verejnosti inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v materskej škole. Aktuálnu problematiku s účinnosťou od 1. januára 2021 vymedzuje zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa...

Stredné športové školy

V školskom roku 2019/2020 sa v našom školskom systéme, popri druhoch stredných škôl, ktorými sú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá, objaví nový druh stredných škôl, a to stredné športové školy.

Novely školského zákona (2.)

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorov Zdenka Krajčíra, Jany Mlsnovej a Žanety Surmajovej bol vydaný v júni 2016. Odvtedy bol k január...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály