Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Z legislatívy

Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach (2.)

Pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme slovenského regionálneho školstva sú kľúčom k zvýšeniu atraktivity výkonu ich pracovnej činnosti v školách a školských zariadeniach. V príspevku sa venujeme pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladoch na jej výkon, právam a povinnostiam, kategóriám, kariérovým stupňom a kariérovým pozíciám.

Príspevky v diskusii: 0

Stredné športové školy

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V školskom roku 2019/2020 sa v našom školskom systéme, popri druhoch stredných škôl, ktorými sú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá, objaví nový druh stredných škôl, a to stredné športové školy.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školského zákona (2.)

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorov Zdenka Krajčíra, Jany Mlsnovej a Žanety Surmajovej bol vydaný v júni 2016. Odvtedy bol k januáru 2019 dvanásťkrát novelizovaný, pričom celkovo má 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk