Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika COVID-19

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (2.)

Aktuálna epidemiologická situácia nás v rovine prevencie i nákazy nútiť odbúravať niektoré zaužívané komunikačné schémy, zvlášť v rovine nonverbálnych prejavov, haptiky pozdravu a s nimi spojených interakčných prejavov. Treba vedieť implementovať ...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli doteraz považované za najvhodnejšie. Aktuálna epidemi...

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena a výskyt vírusu COVID-19 je aj v Európe a e...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme z hľadiska otvoreného modelu skúmania novej situácie súvisiacej s pandémiou a následnými mimoriadnymi opatrenia, ktoré prinieslo prerušenie vyučovania v školách. Opisujeme bariéry domáceho vzdelávania, ktoré ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály