Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Školské jedálne

Stravovanie zamestnancov

V príspevku sa venujeme stravovaniu zamestnancov po novele zákona č. 311/20021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým...

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (1.)

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, ktorými sú nepochybne aj vedúce školsk...

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (2.)

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, a tými sú nepochybne aj vedúce školský...

Nedostatky školských jedální, zistenia pri hygienických kontrolách

V decembri 2012 sa uskutočnila v školských jedálňach materských, základných a stredných škôl mimoriadna kontrola hygieny, realizovaná pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých regionálnych referátov Úradu verejného zdravotníctva (ďalej...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály