Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Školské jedálne

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Rubrika: Manažment Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, ktorými sú nepochybne aj vedúce školských jedální. Ich práca má z hľadiska riadenia času určité špecifiká. Ako to urobiť, aby vedúca jedálne stihla všetko a dokázala byť oporou vedeniu školy?

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Rubrika: Manažment Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, a tými sú nepochybne aj vedúce školských jedální. Ich práca má z hľadiska riadenia času určité špecifiká. Ako to urobiť, aby vedúca jedálne stihla všetko a dokázala byť oporou vedeniu školy?

Príspevky v diskusii: 0

Nedostatky školských jedální, zistenia pri hygienických kontrolách

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Rubrika: Hygiena a zdravotníctvo Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

V decembri 2012 sa uskutočnila v školských jedálňach materských, základných a stredných škôl mimoriadna kontrola hygieny, realizovaná pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých regionálnych referátov Úradu verejného zdravotníctva (ďalej „ÚVZ“). Celkom bolo skontrolovaných 710 zariadení. V 203 zariadeniach boli zistené nedostatky a bolo udelených 60 pokút. V máji 2013 vykonali pracovníci ÚVZ ďalšie mimoriadne kontroly zamerané na dodržiavanie hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Celkom bolo skontrolovaných 773 zariadení. Počet zariadení so zistenými nedostatkami nebol zverejnený, ale podľa udelených 64 pokút z celkového počtu kontrol a výsledkov decembrových kontrol, ho môžeme odhadnúť na 200 – 250.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk