Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Strategické riadenie školy

Strategické riadenie školy (3.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

V predchádzajúcich častiach sme skončili vypracovaním analýz, ktorých výsledky budeme používať k formulácii strategických cieľov. Keďže v našom prípade ide o školu, mali by sme do úvahy vziať aj pedagogické dokumenty, z ktorých vychádza „hlavný biznis školy“ (výchovno-vzdelávací proces) a to štátny vzdelávací program a jeho spracovanie do školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“). 

Príspevky v diskusii: 0

Strategické riadenie školy - identifikácia hodnôt školy (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, ktoré vypracuje štát, resp. ich od štátu stále žiadajú a očakávajú. Vyššia autonómia školy si vyžaduje iný, cielený prístup v riadení školy, najmä v oblasti strategického riadenia (strategického plánovania) rozvoja školy. Sloboda a zodpovednosť a zámerný postup pri tvorbe stratégie nám tak umožnia špecifikovať školu podľa podmienok a možností spoločnosti, komunity, zamestnancov, žiakov a rodičov, odberateľov a podľa našich predstáv a plánov do budúcnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk