Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Strategické riadenie školy

Strategické riadenie školy (3.)

V predchádzajúcich častiach sme skončili vypracovaním analýz, ktorých výsledky budeme používať k formulácii strategických cieľov. Keďže v našom prípade ide o školu, mali by sme do úvahy vziať aj pedagogické dokumenty, z ktorých vychádza „hlavný bi...

Strategické riadenie školy - identifikácia hodnôt školy (2.)

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, kto...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály