Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Lucia Porubčanská Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Cieľom diagnostiky je zistiť aktuálny stav rozvoja dieťaťa za daných podmienok výchovy, vysvetliť závery a hľadať cesty ku zmene. Ako jednu z metód diagnostiky grafomotoriky môžeme využiť kresbu, ktorá je veľmi lákavá, ale jej realizácia je veľmi náročná, vyžaduje široké odborné znalosti a špeciálnu prípravu. Rozbor detskej kresby je úlohou najmä psychológov a je pomocou hlavne v predškolskom období, kedy napomáha k odhadu celkovej úrovne dieťaťa. Slúži ako ukazovateľ rozvoja jemnej motoriky, vizuálnej percepcie a senzomotorickej koordinácie.

Príspevky v diskusii: 0

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Lucia Porubčanská Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Grafický prejav dieťaťa

Dorozumievanie sa je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú si musí osvojiť každý človek, aby dokázal komunikovať a byť súčasťou sociálnych vzťahov. Medzi oblasti, v ktorých sa už krátko po nástupe do školského prostredia prejavuje nerozvinutie detí, patrí aj oblasť jemnej motoriky a grafomotoriky. Pritom optimálny rozvoj grafomotoriky je jedným z prvých predpokladov k úspechu dieťaťa a následného rozvoja ďalších schopností a zručností. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk