Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (2.)

Cieľom diagnostiky je zistiť aktuálny stav rozvoja dieťaťa za daných podmienok výchovy, vysvetliť závery a hľadať cesty ku zmene. Ako jednu z metód diagnostiky grafomotoriky môžeme využiť kresbu, ktorá je veľmi lákavá, ale jej realizácia je veľmi ...

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (1.)

Grafický prejav dieťaťa Dorozumievanie sa je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú si musí osvojiť každý človek, aby dokázal komunikovať a byť súčasťou sociálnych vzťahov. Medzi oblasti, v ktorých sa už krátko po nástupe do školského prostred...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály