Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2017

Učiteľ a rodič - zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Každá rodina si v priebehu svojho trvania prechádza rôznymi zmenami. Veľké ekonomické a sociálne tlaky ovplyvnili charakter a štruktúru rodinných zväzkov. Mení sa model rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, ale príslušnosť k rodine, vzťah k rodičom ostá...

Nepriatelia zmien v prostredí školy

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Aj líder školy môže podľahnúť klamnej ilúzii, že zmeny a diskusie o budúcnosti školstva sa ho netýkajú, že kvalita školy je na najvyššej možnej úrovni a učitelia si svoju prácu vykonávajú najlepšie, ako vedia. Môže mať pocit, že najväčším problémo...

Otvorenosť, dôvera a kompetentnosť v tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Otvorenie priestoru pre dialóg predpokladá zrelosť komunikujúcich. Napriek tomu, že najviac problémovou oblasťou spolupráce môže byť práve akceptovanie rozdielnosti názorov, je otvorenosť v tomto smere základnou podmienkou znižovania frustrácie v ...

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uveden...

Mediačné zručnosti učiteľa

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

V školskom prostredí vzniknú mnohé spory medzi žiakmi spontánne a nečakane. Upokojenie situácie učiteĺom a pokračovanie vo vyučovacom procese je nevyhnutné. Žiaci, ktorí sú zvyknutí na rýchle rozhodnutie dospelej autority, strácajú potenciál vníma...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk