Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Učiteľ a rodič - zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá rodina si v priebehu svojho trvania prechádza rôznymi zmenami. Veľké ekonomické a sociálne tlaky ovplyvnili charakter a štruktúru rodinných zväzkov. Mení sa model rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, ale príslušnosť k rodine, vzťah k rodičom ostáva podstatnou súčasťou životnej histórie dieťaťa, ovplyvňuje jeho myslenie, správanie, hodnoty, je súčasťou vzorov, ktoré do svojho života príjme, alebo ktoré s odstupom času môže aj odmietnuť. Príbuzenské puto vytvára základ pre chápanie súvislostí, ktoré nám realita doby prináša. Rodina je prvým spoločenským prostredím, v ktorom dieťa spoznáva svet a preberá názory na spoločný život. 

Vieme pomenovať prejavy a odhadnúť prežívanie voľného času detí, ktorých rodičia sú permanentne vyťažení? Vieme, ako reagujú deti rodičov, kde rodina si prechádza krízovým obdobím? Ako rozmýšľajú deti rodičov z málo podnetného prostredia? Čo spôsobuje problém deťom, ktorých rodičia naplnenie vlastných ambícií presúvajú na deti? 

Príklad:

Zdroj: Tabuľka bola pripravená v spolupráci s učiteľmi v rámci tréningu učiteľov k téme riešenia konfliktov

Pre voľbu motivácie žiaka učiteľom je poznanie rodinných princípov a tradícií dôležité. Učitelia sa stretávajú s rozdielmi v štýloch výchovy v takej miere, na ktorú neboli zvyknutí. Ich reakcie si vyžadujú citlivé vnímanie situácie. Rodič ako objednávateľ vzdelávania pre svoje dieťa vstupuje do spolupráce s určitými očakávaniami. Ich realizovanie je možné v priamej komunikácii s učiteľom, ale aj prostredníctvom triednych aktívov, výborov rodičov, školských rád. Školy prijali fakt, že objednávateľmi vzdelávania detí sú rodičia, rôzne.

S akými štýlmi výchovy v rodine sa stretávajú učitelia? Aké nové s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk