Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2015

Dobromat. Nákup, ktorý pomáha.

Kategória: Výzvy

Dobromat je nástroj, ktorý umožňuje ľudom popri nakupovaní v internetových obchodoch finančne podporovať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, bez toho, aby ich to stálo čo i len 1 cent. Dobromat sprostredkováva nákupy v internetov...

SLUŽBY mladým - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrov...

PRIORITY mládežnickej politiky - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež...

HLAS mladých - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Výzva je zameraná na podporu mimovládnych štruktúr, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich pot...

In genius - medzinárodný projekt spájajúci teóriu s praxou

Kategória: Výzvy

In Genious je medzinárodný projekt spájajúci teoretické vzdelávanie žiakov s ich odbornou praxou. Projekt koordinuje European Schoolnet a European Roundtable of Industrialists (ERT). Cieľom je zvýšiť spoluprácu škôl a podnikov a rozvíjať záujem ži...

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

Kategória: Výzvy

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stup...

Pre vodu 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé vyhlasuje súťaž Pre vodu. Témou súťaže je zodpovedné hospodárenie s vodou. Súťažné návrhy by sa preto mali týkať najmä prevencie povodní a sucha, šetrného hospodárenia s vodou v sídlach, zodpovedného...

Dni otvorených dverí na stredných školách v decembri

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci december majú na týchto SŠ: SŠ - SOŠ elektrotechnická (Banská Bystrica), Gymnázium A. Kmeťa (Banská Štiavnica), SPŠ S. Mikovíniho (Banská Štiavnica), Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (Vlastenecké nám...

Getrag pre región východného Slovenska

Kategória: Výzvy

Grantový program je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí. Realizuje sa v regióne východného Slovenska – K...

Odborný seminár: Kvalita práce s mládežou

Kategória: Výzvy

V dňoch 9. decembra 2015 sa v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže uskutoční odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou. Prihlásiť na seminár sa môžete do 4. decembra 2015 do 17:00 hodiny (iuventa.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev