Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

HLAS mladých - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Výzva je zameraná na podporu mimovládnych štruktúr, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá. Žiadosťsa predkladá elektronicky v systéme NELSONdo 18. decembra 2015 do 12:00 hod (iuventa.sk).

Špecifické ciele výzvy, oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity, oprávnené cieľové skupiny osôb, ako aj očakávané výsledky a výstupy aktivít, sú špecifikované v dokumente Sprievodca pre žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s touto výzvou a tvorí jej neoddeliteľnú prílohu.

Finančné vymedzenie

Maximálna suma dotácie pre všet

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev