Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2021

MIRRaI SR - Boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Uzávierka: 23. 9. 2021 (challenge.gov.sk).

Európska noc výskumníkov 2021

Kategória: Výzvy

Festival vedy „Európska noc výskumníkov“ sa uskutoční 24. septembra 2021 (nocvyskumnikov.sk).

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školác...

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni zá...

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj. V rámci dotácie na rozvoj sa alokácia finančných prostriedkov v roku 2021 zameriava na podporu tých rozvojovýc...

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávr...

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja. RO pre IROP uzavrie výzvu na pre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev