Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2021

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj. V rámci dotácie na rozvoj sa alokácia finančných prostriedkov v roku 2021 zameriava na podporu tých rozvojovýc...

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávr...

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja. RO pre IROP uzavrie výzvu na pre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk