Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2019

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásuje v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020 (www.ekopolis.sk).

Karpatská nadácia - jazykové štipendium

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí, ktoré je zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020 ...

Nadácia ESET - grant na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Nadácia ESET vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 18. novembra 2019 (nadaciaeset.sk).

Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy

Nadácia Poštovej bankypozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Uzávierka: do 12. decembra 2019 (pre...

Učiteľ/ka budúcnosti - Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučo...

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredný...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev