Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2023

VÝZVA - Podpora pomáhajúcich profesií (2. 6.)

Kategória: Výzvy

Školy môžu požiadať o finančné prostriedky na pozície pedagogický asistent, člen školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor. koly sa môžu prihlasovať cez jednoduchý online formulár do piatku 2. júna 2023.

Nadácia ZSE - Rozprúdime regióny (13. 6.)

Kategória: Výzvy

V siedmom ročníku grantového programu budú podporené projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Uzávierka: 13. 6. (nadaciazse.sk).

MŠVVaŠ - Deň Ukrajiny - výzva (29. 5.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v spolupráci s UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Deň Ukrajiny“.

MIRRaI SR - Rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež (15. 6.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež. Účelom poskytnutej dotácie je najmä podpora rozvoja telesnej kultúry, šport...

Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov 2023 (31. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa grantový program Projekty zamestnancov. O grant sa môžu uchádzať občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie. Uzávierka: 31. 5. 2023 (nadacia-volkswagen.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev