Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ - Deň Ukrajiny - výzva (29. 5.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v spolupráci s UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Deň Ukrajiny“.

Cieľ:

  • rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy vrátane základných škôl s elokovanými pracoviskami zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré navštevuje 10 a viac žiakov so statusom odídenca z Ukrajiny.

Žiadosť predkladá základná škola prostredníctvom elektronického systému MŠVVaŠ SR určeného na prijímanie a správu žiadostí o dotácie a rozvojové projekty https://minedu.egrant.sk/.  

Prihlasovanie je otvorené do 29. 05. 2023 (do 23:59 hod).

Projekt „Deň Ukrajiny“ je určený na bežné výdavky zakúpené v termíne od 01. 06.  2023 do 30. 06. 2023.

Pred odoslaním žiadosti odporúčame školám, aby si žiadosť uložili prostredníctvom možnosti „Stiahnuť ako PDF“ alebo „Vytlačiť formulár“. Po odoslaní žiadosti sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť vo svojom profile.

Vyhodnotenie uskutoční MŠVVaŠ SR, ktoré následne zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 31. 05. 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese ukrajina@minedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-den-ukrajiny/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev