Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2023

Nadácia Orange - Digitálna budúcnosť (17. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára grantový program Digitálna budúcnosť. Uzávierky: 17. 10. 2023 (nadaciaorange.sk).

Nadácia ZSE - Výnimočné školy (18.10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára program Výnimočné školy. Učiteľky a učitelia z celého Slovenska majú možnosť predložiť projekt zameraný na svoj rozvoj a prinášanie zmien do procesu vyučovania. Uzávierka: 18. 10. 2023 (nadaciazse.sk).

Rozvojové projekty na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania (28. 9.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Dátum uzávierky: 28.09.2023 (minedu.sk).

Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote prostredníctvom vzdelávania a participatívnych nástrojov (1.11.)

Kategória: Výzvy

The Transatlantic Foundation v spolupráci s Engaging Central Europe program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoloč...

Nadácia ESET - Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti (22. 9.)

Kategória: Výzvy

Zámerom Grantovej výzvy Nadácie ESET: rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti je vzdelávanie výnimočne nadaných detí a mládeže základných a stredných škôl s dôrazom na STEM oblasti, ako aj podpora reprezentácie mladých vedeckých talentov...

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“ (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pozýva k zapojeniu sa do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom fotosúťaže. Témou fotografickej súťaže je „ochrana živého dedičstva“. Súťažiť možno do...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk