Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2013

3/2013

Zameranie štátneho zdravotného dozoru

MUDr. Jana Hamade, PhD.

Výkon štátneho zdravotného dozoru vyplýva zamestnancom úradu verejného zdravotníctva a zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a...

Klíma školy - významný faktor rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka

PhDr. František Godla

„Dospel som k desivému záveru. Som rozhodujúcim činiteľom v triede. Mojím ­osobným prístupom vytváram klímu. Mojou ­každodennou náladou v nej vytváram ­atmosféru. Ako učiteľ mám obrovskú silu urobi...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk