Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje v dňoch 14. 2. až 15. 2. 2018 odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhláseni...

Vyššie nemocenské dávky v roku 2018

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Prvá učebnica žiaka socialistickej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z Histórie školstva Každý zo starších návštevníkov múzea si iste pamätá slová, ktoré sa naučil zo šlabikára: „Mama má Emu, Ema má mamu“. Autorom tohto šlabikára je slovenský pedagóg prof. PhDr. Juraj Brťka, CSc. (1912 – 1997), ktorý je tv...

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR, MK SR, ŠPÚ, Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátn...

Perličky z dejín školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Vyberáme z Histórie školstva - drobné zaujímavostí zo školskej histórie.   Do roku 1526 je na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Do konca 16. storočia ich počet podľa dostupných zdrojov narástol asi na 500.

ZMOS upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva

Kategória: Aktuality

ZMOS  upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. nemôžu mestá a obce zria...

Videohry a teória flow v pozornosti manažmentu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Božík, psychológ a herný dizajnér

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 3/2017 Videohry sú súčasťou kultúry už dlhú dobu. Slovenský vzdelávací systém na ne však vôbec nereaguje, dokonca sa ich obáva. Prečo by ale mali byť v „hľadáčiku“ pedagógov a riaditeľov škôl?

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Kategória: Aktuality

Vláda SR schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.

Ochrana údajov o plate zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časti Riadenie školy Dostali sme pokyn od zriaďovateľa. Ako podklad k zostaveniu rozpočtu požaduje platovú inventúru vo formáte: Pracovník č. 1 – Hrubá mzda vrátane odvodov Pracovník č. 2 – Hrubá mzda vrátane odvodov Pracovník č. X – H...

Národná rada schválila zákon roka

Kategória: Aktuality

Schválený štátny rozpočet predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 13,98 mld. eur a výdavky na úrovni 15,95 mld. eur. Deficit tak dosiahne 1,97 mld. eur.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov