Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

Kategória: Aktuality

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračoval ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Druhé verejné prerokovanie sa konalo v pondelok 24. apríla 2017 v priestor...

1. ročník Prakovského dňa tradícií

Kategória: Aktivity škol Autor/i: Spojená škola internátna Prakovce

V Spojenej škole internátnej v Prakovciach ožili na pár hodín staré tradície. Zhmotnili sa do výrobkov z tvorivej dielne šikovných rúk. V programe vystúpili žiaci SŠI a súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ocenenia za dlhoročnú pedagogickú prácu.

17. november - Medzinárodný deň študentstva

Kategória: Materské školy Autor/i: Bc. Adam Bielesz, študent PdF UK

Na Slovensku a v Čechách sa dátum 17. november spája sa s násilným potlačením demonštrácie na Národní Tříde. Už menej ľudí vie, že 17. november je významným dátumom pre všetkých študentov na svete. Je oslavovaný ako Medzinárodný deň študentstva.

2% k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1. 9. - 31.12. 2017

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/20...

5 krokov riešenia konfliktov, ktoré vedú ku spokojnosti všetkých

Kategória: Aktuality

Učili vás v detstve, že vyhrať môže iba jeden? V tom prípade máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Zlá správa je, že vám klamali. Dobrá správa je, že môžu vyhrať všetci. Práve my, ľudia, sme jedineční tým, že dokážeme výborne kooperovať. Na...

6-percentné zvýšenie platov v regionálnom školstve od 1.9. je nereálne (ZMOS)

Kategória: Aktuality

Nie je to otázka nezáujmu, ale možností. A možnosti mestám a obciam nedovoľujú navýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od septembra 2017 o šesť percent, tak ako to avizuje rezort školstva a podporujú odborári.

Absolventi ktorých odborov si najľahšie hľadajú prácu?

Kategória: Aktuality

Absolventi niektorých stredných škôl majú problém sa uplatniť a sú nezamestnaní. Niektorí absolventi sú naopak veľmi žiadaní a prácu si nájdu veľmi ľahko. Pozrite si podrobný prehľad odborov a ich uplatnenie v praxi.

Absolventi škôl - začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po zí...

Absolventom škôl sa zábudlivosť neoplatí

Kategória: Aktuality

Počas letných mesiacov pribúdajú noví absolventi stredných a vysokých škôl ako na bežiacom páse. Po radosti z úspešných záverečných skúšok by však mali mladí ľudia myslieť aj na povinnosti, ktoré sa so skončením štúdia spájajú. Bývalý študent sa t...

Ak PN prechádza z roku 2017 do roku 2018, jej výška sa nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (nemocenské, materské, ošetrovné), že nemocenské dávky sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške – tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk