Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

Závery medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození

Kategória: Aktuality

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa konala v Bratislave XXVI. medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození. Jej cieľom bolo analyzovať systém poradenstva a prevencie, odborníci sa venovali psychologickým, sociálnym, právnym a etickým problé...

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve ...

ÚVZ SR: Mikulášsky balíček pre deti môže byť aj zdravý a chutný

Kategória: Materské školy

Pri príprave Mikulášskeho balíčka je potrebné myslieť nielen na detskú radosť ale aj na detské zúbky a ich zdravie všeobecne. Pre rodičov (a pre Mikuláša) prinášame niekoľko rád, ako pripraviť zdravší mix maškŕt do balíčkov pre deti.

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Výrazne uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov by mali pripravované Duál Pointy. Ich úlohou je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať zákla...

Zverejnenie výsledkov a medzinárodnej správy štúdie IEA PIRLS 2016

Kategória: Aktuality

Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Do medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 sa zapojilo 50 krajín a 10 samostatných regiónov, ktorými sú samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci účastníckych k...

Celosvetová iniciatíva Hodina kódu prebieha tento týždeň aj na Slovensku

Kategória: Aktuality

Hodina kódu je celosvetové hnutie, ktorého sa zúčastňuje viac ako 180 krajín sveta. Zorganizovať podujatie môže ktokoľvek aj bez predchádzajúcich skúseností s programovaním. Projekt Hour of Code práve prebieha od 4. – 13.decembra. Tento rok je nav...

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - prešiel do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností...

Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

Kategória: Aktuality

Spolu 61 projektov na dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Medzi...

Nový webový portál o daniach pre deti a mládež v 22 jazykoch EU vrátane

Kategória: Aktuality

Webový portál TAXEDU o daniach, ktorý spustila Európska komisia, ponúka formou hier, videoklipov, animácií, príbehov či kvízov odpovede na otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním verejných financií, ich prínosom, podvodmi, životnými situáciami o...

Zákon o ochrane osobných údajov

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 29. novembra 2017 v III. čítaní v NR SR schválený.  Zrušenie povinnosti skúšky na výkon zodpovednej osoby, nové nástroje zaistenia bezpečnosti, zrušenie povi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk