Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérové...

Nové organizačné poriadky predmetových olympiád

Kategória: Aktuality

Nová Smernica č. 23/2017 o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyžiadala preregistráciu všetkých organizačných poriadkov predmetových olympiád a postupových súťaží. Nové organizačné poriadky budú platiť od 1. 1. 2018. 

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Minim. miera valorizácie dôchodkov v prípade nízkej inflácie, predĺženie lehoty na prihlásenie do soc. poistovne na 8 dní (evidenčný list dôchodkového poistenia, odhlásenie zamestnanca), nahradenie tzv. nebezpečnostných tried zamestnávateľov stálo...

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Kategória: Aktuality

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.

Združenie základných škôl Slovenska vydalo vyhlásenie k Testovaniu 5

Kategória: Aktuality

Výbor združenia reagoval na vyhlásenie Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny k bojkotovaniu Testovania 5. Združenie dlhodobo podporuje Testovanie 5 a žiadalo MŠVVaŠ SR, aby sa našli financie na Testovanie 5 každý rok.

Testovanie 5 (T5-2017)

Kategória: Aktuality

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov ...

Na kolektívnom vyjednávaní sa nepotvrdila solidarita ostatných predsedov odborových zväzov

Kategória: Aktuality

Podľa slov predsedu Odborového zväzu (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka sa na kolektívnom vyjednávaní nepotvrdila solidarita ostatných predsedov odborových zväzov (OZ) KOZ SR.

Prvé výsledky výskumu PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov

Kategória: Aktuality

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia pr...

Kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018

Kategória: Aktuality

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2018 a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých za...

Krst knihy Školská a rovesnícka mediácia a konferencia rovesníckych mediátorov

Kategória: Aktuality

16. novembra 2017 na žiackej konferencii rovesníckych mediátorov ZŠ Záhorácka (Malacky), ZŠ Alexandra Dubčeka (Bratislava), Spojenej školy (Nižná - stredoškoláci) a prostredníctvom videonahrávok aj ZŠ Park Angelinum (Košice) a ZŠ sv. Cyrila a Meto...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk