Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2022

Prihlasovanie na náhradný a opravný termín EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V dňoch 5. - 8. septembra 2022 sa uskutoční náhradný a opravný termín EČ a PFIČ MS 2022.

Prostriedky na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytne školám z Plánu obnovy a odolnosti v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s ...

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl je v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa - schválený v NR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený NR SR.

Komora učiteľov vyzýva k vyjadreniu nespokojnosti účasťou na protestnom zhromaždení odborového zväzu školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Komora učiteľov vyzýva všetkých zamestnancov školstva, aby prišli vyjadriť svoju nespokojnosť účasťou na protestnom zhromaždení odborového zväzu školstva dňa 15. júna 2022.

Aktuálne - Didaktika č. 3/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priatelia, ktorí nás upozornia na chyby „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“  René Descartes Robiť chyby je prirodzené. Skúšať nové stratégie, techniky, aplikovať nové skúsenosti v praxi a č...

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach účinné od 1. júna 2022. Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty tehotných, ktorá bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ďalej zmeny pri posudzovaní podmien...

30. a 31. máj 2022 - Deň otvorených dverí v 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V dňoch 30. a 31. mája 2022 v rámci Svetového dňa bez tabaku sa na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutoční „Deň otvorených dverí“.

Matej Drotár - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. 

15. júna sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Snem Konfederácie odborových zväzov SR vyjadril podporu protestu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov