Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2022

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach účinné od 1. júna 2022. Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty tehotných, ktorá bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ďalej zmeny pri posudzovaní podmien...

30. a 31. máj 2022 - Deň otvorených dverí v 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V dňoch 30. a 31. mája 2022 v rámci Svetového dňa bez tabaku sa na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutoční „Deň otvorených dverí“.

Matej Drotár - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. 

15. júna sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Snem Konfederácie odborových zväzov SR vyjadril podporu protestu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Príspevok na školu v prírode v roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže Ministerstvo školstva, ved...

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učite...

Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky

Kategória: Aktuality

Pripravujeme novú publikáciu Autor: Mária Ganajová a kol. Publikácia sprístupuje teoretické poznatky o formatívnom hodnotení, jeho stratégiách, nástrojoch a  možnostiach jeho implementácie do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Ide o...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 5/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Ten, kto pozná všetky odpovede, nedostal všetky otázky.“ Konfucius  Odvaha klásť otázky Prečo si to myslíš? V čom sa mýlim? Aký je tvoj názor? Ako by sme to mohli urobiť lepšie? Kde nájdeme vhodnejšie riešenie? Ako si na to prišiel? Mýlim sa? Je ...

Zmena vyhlášky o profesijnom rozvoji

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vyšla v Zbierke z...

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o organizácii školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných ško...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk