Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlasovanie na náhradný a opravný termín EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V dňoch 5. - 8. septembra 2022 sa uskutoční náhradný a opravný termín EČ a PFIČ MS 2022.

Žiaci žiadajú o vykonanie náhradného, resp. opravného termínu najneskôr do 30. júna 2022. Zber údajov o žiakoch prihlásených na opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS 2022 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS prebieha v dňoch 24. máj  - 1. júl 2022. Cez  formulár IS pre EČ a PFIČ MS prebiaha zber dát o výsledkoch PFIČ v termíne od 16. 05. do 22. 06. 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov