Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2022

Špecializovaná činnosť triedneho učiteľa

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Príspevok ponúka analýzu kariérovej pozície triedneho učiteľa podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zá...

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyšlo v zbierke zákonov pod č. 296/2022 Z. z.

Vysokoškolský strážny oddiel - študenti v SNP

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, UPN

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi Letné mesiace už tradične v našich končinách patria chvíľam oddychu. Druhá svetová vojna však letné plány mladých ľudí výrazne menila. Možno to povedať aj o mladých mužoch, ktorí sa v Slovenskom národnom povstan...

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra zvýši

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsvr.sk

V Zbierke zákonov vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. 

Aktuálne výzvy MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ponúkame prehľad aktuálnych výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 1. septembra 2022.

Možnosti individuálnej úpravy dochádzky žiaka do školy (1.)

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. , doc. PhDr. Vladimír D

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 7 - 8 Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali pedantn...

23. 8. - Európsky deň obetí nacizmu a stalinizmu

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 23. augusta 1939 v predvečer vypuknutia druhej svetovej vojny podpísal v Moskve nemecký minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop a ľudový komisár zahraničných vecí Vjačeslav Molotov pakt o neútočení. Dohoda vošla do dejín pod názvom p...

Inklucentrum: Štátny vzdelávací program od 1. 9. 2022 prinesie väčší súlad s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom (od 1. 7. 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM) zverejnilo 20. júla 2022 nový dodatok č. 11 k Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Výška normatívu na osobné náklady asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. júla 2022 je výška normatívu na osobné náklady 1 aistenta učiteľa/na 1 mesiac v sume 1 047 eur, vzhľadom na 3 % valorizáciou platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk