Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2022

Projekt ,,Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ“

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Čiastková správa k výsledkom analýz hodnotenia jedálnych lístkov v 3 MŠ za obdobie jeseň, zima Pestrosť podávanej stravy v školských stravovacích zariadeniach je dôležitým kritériom pre optimálny psychomotorický vývin detí.

ZMOS - Koľko detí do 6 rokov podľa sčítania domov a bytov 2021 máme?

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Na základe Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SOBD) je najmladším krajom Prešovský kraj.

Detské skupiny

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsvr.sk

V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je možné poskytovať starostlivosť o dieťa aj v detskej skupine. 

Výška normatívu na osobné náklady asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. júla 2022 je výška normatívu na osobné náklady 1 aistenta učiteľa/na 1 mesiac v sume 1 047 eur, vzhľadom na 3 % valorizáciou platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľ...

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsvr.sk

V Zbierke zákonov vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov základných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: testovanieziakov.sk

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uskutoční v termíne od 6. septembra 2022 do 28. ok...

Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Vyberáme z časopisu Didaktika č. 3/2022 Každý deň sa stretávame s rôznymi emóciami, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. To, či im dokážeme podľahnúť, alebo ich korigujeme, určuje sila našej intelektuálnej odvahy. Intelektuálna odvaha je cnosť, ktor...

Európska noc výskumníkov na Slovensku - 30. 9. 2022

Kategória: Materské školy Autor/i: nocvyskumnikov.sk

Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“. Organizátori chcú divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

Školská taška a obuv pre školáka

Kategória: Základné školy Autor/i: uvzsr.sk

Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre dieťa a zdravá desiata. 

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk