Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyšlo v zbierke zákonov pod č. 296/2022 Z. z.

V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024 (ďalej len "kolektívna zmluva"). Kolektívna zmluva bola podpísaná 13. júla 2022. Podľa kolektívnej zmluvy sa pre rok 2023 zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. Zvýši sa aj osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.

Nariadenie č. 296/2022 Z. z.

 

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov