Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Materské školy

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. a II. zväzok

Kategória: Aktuality

Autori: Marek ŠvecJozef Toman a kol.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom.

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Materiálno - spotrebné normy a receptúry

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Kategória: Aktuality Autor/i: Adam Bielesz

Vyberáme z časti Metodika výučby

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje a rovnako sa menili aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

17. november - Medzinárodný deň študentstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

14. marca 1939 vzniká Slovenská republika. Deň na to prichádzajú do Prahy nemecké vojská, vzniká Protektorát Čechy a Morava. Nacistická okupačná moc nastoľuje vlastný režim, demonštruje sa. Nacistické orgány pri pokuse o potlačenie demonštrácii striejú do davu. 

Výstava Svedectvo o revolúcii - od 6. novembra

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všetkých  pozýva na výstavu s názvom Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov, ktorá je od utorka 5. novembra inštalovaná v priestoroch Múzea mesta Bratislavy.

Od budúceho roka budú vyššie dávky nemocenské, materské i ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné.

Výročie Nežnej revolúcie - kultúrne aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť pripravené rôznorodé kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra ´89 sú venované aj originálne výstavné, divadelné či filmové projekty.

Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020.

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR vypracovalo pre školy v súvislosti s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikačnú pomôcku k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %

Kategória: Aktuality

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. 

Knižný veľtrh Bibliotéka 2019

Kategória: Aktuality

Tisícky knižných titulov všetkých žánrov, knižné novinky a bestsellery, autogramiády, krsty kníh, besedy so spisovateľmi, bohatý program pre deti i dospelých...a omnoho viac na vás čaká na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Inchebe v dňoch 7. 11. - 10. 11. 2019.

Manažment školy v praxi č. 10

Kategória: Aktuality

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej praxe. Platí tu princíp jedného zodpovedného, a tým je riaditeľ školy. Je dôležité mať kvalitné informácie aj z legislatívy a pracovať na vzťahoch tak, aby klíma školy ponúkala neohrozujúce prostredie. Je nevyhnutné venovať pozornost aj prevencii sociálno-patologických javov a novým trendom v oblasti edukácie.

O odpisy z registra trestov budú môcť učitelia požiadať elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: domov.sme.sk

Učitelia nebudú musieť kvôli odpisom z registra trestov, ktoré potrebujú na preukázanie svojej bezúhonnosti, chodiť po úradoch.

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Zimný čas

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Biologický rytmus organizmus sa posunu času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne  vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu.

V celoživotnom vzdelávaní zaostávame za európskym trendom

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Celoživotné vzdelávanie je dôležitým nástrojom adaptácie na zmeny trhu práce, vyvolané napríklad novými technológiami. V krajinách ako Švédsko, Fínsko či Dánsko sa vzdeláva až štvrtina ľudí vo veku 25-64 rokovV piatich krajinách, vrátane Slovenska, je to menej ako 5 percent.

Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi,sk

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 338/2019 Z.z.

17. novembra 2019 si pripomenieme okrúhle výročie Nežnej revolúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi. 

Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí

Kategória: Aktuality

 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zisťoval v reprezentatívnom prieskume, akú formu absolvovali Slováci a Slovenky v ostatných 12 mesiacoch.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk