Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2016

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri...

Príprava na pracovný pohovor pre študentov posledných ročníkov stredných škôl

Kategória: Aktuality

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravil v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC vzdelávací program na podporu zamestnanosti mládeže v Banskobystrickom kraji zameraný na prípravu žiakov posledných ročníkov stredných škôl na prechod zo šk...

Týždeň slovenských knižníc

Kategória: Aktuality

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú 17. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa v dňoch 1. - 6. marca 2016 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. 

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Kategória: Aktuality

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej verejnosti tak aj spo...

OECD o slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Experti na školstvo z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorí na Slovensku strávili niekoľko dní, už prišli s jasnými závermi. Paradoxne, mnohými kritizovaný systém normatívneho financovania pochválili a označili za „prehľadn...

Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

Kategória: Aktuality

Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod na radosť aj rodičia žiakov druhého stupňa. Vďaka sume 2 019 127eur, ktorá bola vyčlenená po dohode Ministerstva školstva s Ministerstvom fin...

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Kategória: Aktuality

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu si vybrať. Najmenej času - necelé dva týždne -  majú v prípade, ak zvažujú štúdium odboru, na ktorý školy robia talentové skúšky. Na tie musia podať prih...

Jarné prázdniny v školskom roku 2015/2016

Kategória: Aktuality

Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok). Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyu...

Zápis do základných škôl sa posúva

Kategória: Aktuality

Kým vlani sa postavili škôlkari pred komisiu na prelome januára a februára, tento rok ich to čaká až v apríli. Zmenu priniesla novela školského zákona z júna minulého roka.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk