Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2016

Deti, o ktoré treba dbať viac

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Lucia Maková, MPC

Sú deti v školách viac neposlušné? Ide o prejavy porúch? Výrazy autizmus a ADHD sa čoraz viac objavujú v slovníkoch učiteľov či vychovávateľov. S odborníkmi sa však zhodujú, že môže ísť o inteligentné, niekedy i nadané deti. Metodicko-pedagogické ...

Aké sú najlepšie stredné odborné školy? Pozrite si rebríčky

Kategória: Aktuality

Zamestnávatelia a rodičia hodnotili stredné odborné školy v jednotlivých krajoch. V troch vedú rebríček zdravotnícke školy, viaceré obhájili umiestnenie v top desiatke z minuloročného prieskumu. Predseda pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelá...

Vyhodnotenie výzvy na telocvične

Kategória: Aktuality

O dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo 448 škôl, z toho 203 škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 škôl v rámci bežných výdavkov. Komisia nakoniec rozhodla, že peniaze dostane 178 škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 € ...

Deň učiteľov

Kategória: Aktuality

28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského oslavujeme Deň učiteľov. V tento deň si pripomíname, aká náročná, ale aj ako dôležitá je práca pedagógov. Želáme vám, milí učitelia, vychovávatelia detí, žiakov, študentov veľa trpezlivosti, nadšeni...

IVP sa vo svojej analýze venoval systému kontinuálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Kľúčovými výzvami slovenského systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú najmä nesprávne nastavené motivácie a stimuly na absolvovanie kontinuálneho vzdelávania, nedostatočné zabezpečenie kvality programov kontinuálneho vzdelávania a nevyhovujú...

Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za mimoriadne úspechy

Kategória: Aktuality

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dnes v Bratislave, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i ...

Mozgu prospieva rozmanitosť a stimulácia

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc.

O mozgovokompatibilnom učení Už pri narodení je mozog dieťaťa plne vybavený základnými zmyslovými a pohybovými prvkami, aby úspešne pôsobil v normálnom životnom prostredí. Dieťa sa nemusí špeciálne učiť, ako rozoznávať špecifické zvuky a obrazce. ...

Prečo som na svete rád

Kategória: Aktuality

Prečo som na svete rada/rád je názov výstavy, ktorá vznikla zo spolupráce Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) v Banskej Bystrici a Národného osvetového centra v Bratislave. Pútavý názov produkuje aj pútavé „produkty“, v tomto prípade výbe...

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Nová právna úprava zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Otázka V roku 2015 nám bolo pri kontrole vytknuté, že predbežnú finančnú kontrolu – vnútornú administratívnu kontrolu v našej základnej umeleckej škole vykonávala riaditeľka...

Učiteľky základnej školy sa pustili do vojny s riaditeľkou: Prečo úrady nevidia šikanu?

Kategória: Aktuality

V základnej škole v Hornej Kráľovej sa učitelia pustili do vojny s riaditeľkou. Hovoria o šikane a zastrašovaní. Pred voľbami na celom Slovensku rezonoval štrajk učiteľov za lepšie podmienky v školstve a primerané ohodnotenie. Nie je to však jedin...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov