Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2016

Dodatok k rámcovému učebnému plánu pre ZŠ posilňuje vyučovanie jazykov národnostných menšín

Kategória: Aktuality

Zvýšenie počtu vyučovacích hodín v predmete jazyk národnostnej menšiny a literatúra v prvom ročníku z päť na osem a zavedenie ďalšej voliteľnej (disponibilnej) hodiny v štvrtom ročníku. To sú základné zmeny, ktoré prináša dodatok k inovovanému Štá...

Stretnutie OZPŠaV na Slovensku s predsedom NR SR

Kategória: Aktuality

24. augusta 2016 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko na stretnutí vedenie zväzu. Stretnutie inicioval Pavel Ondek a týkalo sa aktuálnej situácie v regionálnom a vysokom školstve, najvýraznejších problémov zamestnancov v...

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školskom roku 2016/2017

Kategória: Aktuality

Podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platných od 1. 9. 2016 sa začne vzdelávanie týchto žiakov počnúc školským rokom 2016/2017 nasledovne:

Témy 7. - 8. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme stresu učiteľa, chybe ako dôležitému diagnostickému nástroju. V pokračovaní príspevku o špeciálnopedagogickom poradenstve sa dozvieme viac o interných a externých predpokladoch efektívneho...

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia - Kniha je určená všetkým, ktorých pracovné vyťaženie, resp. životný štýl spôsobuje, že nadobúdajú popísané pocity, ale aj tým, ktorí sa týmito symptómami zao...

Zoznam oblastí na prideľovanie financií za mimoriadne výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sr zverejnilo zoznam oblastí pre školský rok 2016/2017, na základe ktorého bude prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sú...

Celoslovenské ústredné predmetové komisie

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav zverejnil mená členov ústredných predmetových komisií.

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 5/2016 Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdeláva...

Mladí slovenskí chemici uspeli na medzinárodnej súťaži v Gruzínsku

Kategória: Aktuality

Slovensko reprezentovali na 48. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Gruzínsku (23. júla - 1. augusta 2016) štyria gymnazisti. V konkurencii viac ako 260 žiakov z takmer 70 krajín sa umiestnili v prvej tretine, na vynikajúcom 18. – 23. mies...

Čo by mala vedieť mama prváčika pred nástupom do školy?

Kategória: Aktuality

Výbava pre prváčika nie je lacná záležitosť. Výhodu majú tí, ktorí školské veci kupujú postupne. Prvý ročník je nákladný, lebo dieťa potrebuje všetko – novú školskú tašku, peračník, pastelky, zošity, perá, ale i plnú výbavu na výtvarnú či telesnú ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk