Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2024

Zmena financovania materských škôl a školských klubov detí - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, by mal zmeniť financovanie materských škôl a školských klubov detí, ktoré sú financované z výnosu dane z príjmu fyzických o...

Nové požiadavky na vzdelávanie a odbornú spôsobilosť pre štátnu službu a vojenské profesie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška č. 116/2024 Z. z.  o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných...

Zákaz politickej propagácie v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže vydalo stanovisko k zákazu politickej propagácie v školách.

Prieskum spokojnosti vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Cieľom prieskumu spokojnosti študentov je mapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole.

TÉMY v aplikácii Dotazníky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V aplikácii DOTAZNÍKY sme pridali 3 nové dotazníky. AKTUÁLNE TÉMY - Využívajú kolegovia nástroje generatívnej umelej inteligencie? Poznajú tieto nástroje žiaci? Ktoré sociálne siete sú pre nich dôležité? Aplikácia DOTAZNÍKY skráti čas venovaný p...

CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka Denný IT tábor

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

CVTI SR-Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici ponúka pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ, prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 bezplatný (obed sa uhrádza) Denný IT tábor pre 20 prihlásených záujemcov. 

Prehľad vzdelávacích aktivít NIVaM k téme podporných opatrení (máj – jún 2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov aj k problematike nového systému podporných opatrení.

Odborový zväz školstva aj v roku 2024 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 5. 2024.

Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Vyberáme z Archívu Manažmentu školy v praxi č. 11/2022 Pedagogický asistent sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach čoraz častejšie. Táto profesia je jednou z najmladších v školstve. Problémom je vymedzenie jeho kompetencií a ...

Aktuálne - Didaktika č. 3/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zdieľanie skúseností v tíme Kľúčovým faktorom úspechu a rastu organizácie je zdieľanie skúseností v tíme. Zdieľanie posilňuje vzájomnú dôveru, otvára komunikáciu, učí lepšie porozumieť rôznym potrebám ľudí v tíme, otvára priestor pre inovácie. Zdi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov