Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturita - septembrový (opravný a náhradný) termín

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024: slovenský jazyka (3.9.) a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky (4.9.), matematika (5. 9.),  slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra (6. 9.).

Termíny konania môžu byť upravené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na septembrový termín z jednotlivých predmetov. Na náhradnú maturitnú skúšku a opravnú maturitnú skúšku EČ a PFIČ MS, ktorú žiak chce absolvovať v septembri 2024, sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 28. júna 2024. Žiak sa na náhradnú a opravnú maturitnú skúšku prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra 2024, ak sa skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (marec 2025). Zber údajov o žiakoch prihlásených na septembrový (opravný a náhradný) termín prebieha prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS od 20. mája 2024 do 28. júna 2024 (do 12.00 h.). 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturitaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov