Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Artefiletika ako nástroj psychickej podpory žiakov (2.)

Dátum: Rubrika: Klíma v triede

...STREDNÝCH ŠKÔL S PORUCHAMI UČENIA

Zámerom článku je pripomenúť tie aspekty, pred ktorými stojí dnešná mládež v spojitosti s dôležitosťou podpory duševného zdravia. Súčasťou je tiež návrh cielených a adresných artefiletických aktivít ako podporného systému. Artefiletické aktivity predstavujú inovatívny prístup podpory, ktorý kombinuje umelecké vyjadrenie s terapeutickými metódami. Tieto aktivity môžu byť široko aplikované ako spôsob poskytovania podpory nielen jednotlivcom, ale aj skupinám, vrátane žiakov s poruchami učenia.


(Dokončenie z Didaktiky č. 2/2024)

Aktivity na rozvoj sebaúcty, sebadôvery, sebaspoznávania a prejavenie emócii

Aktivity je možné realizovať preventívne v práci pedagogického alebo odborného zamestnanca. Ich cieľom je pomôcť žiakom premýšľať nad svojimi emóciami a uvedomovať si vlastnú jedinečnosť a silu. Je dôležité žiakov usmerniť v zmysle podpory ich cesty, ktorú si vytýčili. V každej aktivite je uvedený postup, pomôcky a návrh reflektívneho dialógu, ktorý je potrebné viesť po každej aktivite.

Aktivity je možné transformovať podľa vekovej kategórie, s ktorou pracujete, prípadne doplniť o vlastnú ideu podľa aktuálneho problému daného žiaka alebo skupiny žiakov. V rámci aktivít je vhodné dopriať žiakom dostatok času na vlastnú tvorbu, pričom dôležitejšie než samotný produkt, je proces a následná reflexia.

Aktivita č. 1

TÉMA: Moje vnútro v obrazoch

AKTIVITA: Hry s farbami a materiálmi

CIEĽ: rozpoznať svoje pocity a identifikovať svoju vnútornú silu

CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci II. stupňa ZŠ, žiaci SŠ

POMÔCKY: výkresy, farby, štetce, temperové farby, prírodné materiály, ozdoby, farebné papiere a pod.

FORMA: individuálna

ČINNOSŤ: Žiaci pracujú samostatne. Učiteľ/lektor začne na začiatku krátkou rozpravou. Skúste sa zamyslieť nad svojimi pocitmi, Predstavte si pocity, ktoré sú pre vás príjemné a naopak pocity, ktoré vás trápia a ovplyvňujú fungovania v školskom i rodinnom živote. Zatvorte oči a skúste vniknúť do ich podstaty. Následne necháme žiakom potrebný čas na vypracovanie artefaktov. Žiaci pracujú voľne, vyberajú si materiál a farby podľa vlastných preferencii. Po skončení aktivity vedieme so žiakmi reflektívny dialóg.

REFLEKTÍVNY DIALÓG: Ako sa ti tvorilo? Čo ti pri tvorení napadlo? Čo ti bežalo hlavou? Ako si sa cítil? Ako si postupoval? Ako vnímaš svoj obrázok teraz? Chcel by si niečo pridať/ubrať/zmeniť? Ak áno, čo by to bolo? Čo tvoj obrázok zobrazuje? Akú emóciu si cítil pri tvorení? Aký materiál/farby/papier si si vybral a prečo? Ako sa ti na tému tvorilo? V čom vidíš podstatu svojho artefaktu? Ako sa teraz cítiš? Čo prežívaš, keď sa pozrieš na svoj artefakt? Spája sa ti s ním konkrétna udalosť?

Aktivita č. 2

TÉMA: Silné JA

AKTIVITA: Hra s plastelínou

CIEĽ: vybudovať silné ja, ktoré prekonáva svoje „slabosti“

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk