Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Učebné zručnosti žiakov

Učebné zručnosti žiakov (1.)

V dobe informačnej explózie, kedy už aj encyklopédie starnú rýchlejšie ako človek, motivácia človeka chcieť sa učiť a jeho spôsobilosť vedieť sa efektívne učiť sa stáva dôležitejším cieľom ako to, čo sa človek naučil. Potvrdzujú to aj slová známeh...

Učebné zručnosti žiakov (2.)

Niektorí žiaci prežívajú v skúškových situáciách zvýšený strach a trému. Výsledkom strachu a trémy je najčastejšie výpadok pamäti a zablokovanie myslenia. (Dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk