Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Filozofia

Filozofovanie a film na vyučovaní - film Nordwand

Do filozofovania na vyučovaní najčastejšie so žiakmi vstupujeme cez konkrétny príbeh. Ten stanoví tému, východiskový postoj a záver, ktorý následne vo filozofickej diskusii bude spochybnený. Príbeh osloví aj emotívnu stránku žiakov v závislosti od...

Keď žiak použije filozofický výrok

Článok tematizuje ľudské poznávanie, jeho úskalia a jeho hodnotu. Autor príspevku predstavuje hypotetické použitie výrokov troch filozofov v školskej triede. Na príklade výrokov Sokrata, Agrippu von Nettesheim a Michela de Montaigne rozlišuje tri ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk