Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Globalizácia

Globálne témy vo vzdelávaní

Výchovný proces, rovnako aj vývin osobnosti človeka sú podmienené hneď niekoľkými vnútornými, ale aj vonkajšími faktormi, pričom medzi ne nesporne patria zmeny v spoločnosti. S premenami spoločnosti idú ruka v ruke aj zmeny v edukácii. Na túto sku...

Globalizácia a výzvy pre edukáciu

Globalizácia je jav alebo proces, v ktorom sa navzájom prelínajú mnohé činitele, ktoré majú vplyv a zasahujú do každodennej reality jednotlivých krajín. Na jednej strane je globalizácia jav, s ktorým sú spojené viaceré pozitívne skutočnosti, napr....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk