Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Rozhovor

Rozhovor s M. Božíkom - Jedinou konštantnou veličinou je zmena

Je absolventom psychológie na Trnavskej Univerzite. Aktuálne je PhD. študentom na Karlovej univerzite. Ako učiteľ pôsobil v základných školách počas programu Teach for Slovakia. Pracoval vo firme Pixel Federation s. r. o. ako herný dizajnér a prod...

Dobrý vedúci predmetovej komisie kolegov inšpiruje

RNDr. Helena Vicenová Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave Patrí k uznávaným odborníčkam na výučbu chémie. Je autorkou, spoluautorkou učebníc, metodík, cvičebníc k tomuto predmetu. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Pôsobila...

Metodické orgány by mali byť pedagogickými konzíliami

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venuje sa predovšetkým didaktike a možnostiam zvyšovan...

Základným princípom metodických orgánov je sieťovanie a synergia

Štefan Bojnák  Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filo­zo­fa v Nitre. Vyštudoval históriu s filozofiou. Ako učiteľ pôsobil v základných školách aj na gymnáziu. V súčasnosti pôsobí v kontrolných orgánoch. Prioritne sa venuje...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk