Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Environmentálna výchova

Recykluj to

Cieľom aktivity je tvoriť produkty z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami, vnímať a rozoznávať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu a veľkosť. 

Návšteva zberného dvora

Aktivita s názvom "Návšteva zberného dvora" súvisí s triednym výletom autobusom na zberný dvor firmy A.S.A. Cieľom aktivít v kognitívnej oblasti je, aby deti aktívne a s porozumením počúvali výklad počas exkurzie, kresbou vyjadrili svoje zážitky z...

Objavenie čiernej skládky

Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia, zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.) je cie...

Príroda, nehnevaj sa

Cieľom kognitívnej oblasti hry je priraďovanie figúrok podľa kritéria farby. Deti musia správne priradiť figúrky modrej, zelenej a žltej farby do správnych kontajnerov. Tým, že sa deti učia a spoznávajú novú spoločenskú hru, podporujeme aj výkonov...

Ufúľaná rozprávka

Aktivita prepája formu divadelného predstavenia so spätnou väzbou realizovanou aj prostredníctvom maľovania a kontrolou, či deti dej príbehu sledovali a pochopili. Deti počas maľovania popisovali dej predstavenia, živo diskutovali a spievali piesn...

Dojmy o pojmoch „ekologická“ a „environmentálna“ výchova

V publikáciách z odboru pedagogiky sa často stretávame s pojmami ekologická a environmentálna výchova, ktoré sa v drvivej väčšine považujú za synonymá, alebo nie sú nikde v textoch zadefinované a berie sa za samozrejmosť, že čitateľ im rozumie a n...

Environmentálny aspekt spotrebiteľského správania v procese edukácie

Ekológia je modernou a aktuálnou témou dneška. Dotýka sa nielen lokálnej politiky štátov, ale aj globálnej politiky všetkých krajín sveta. Témy, ktoré s ňou súvisia, sa vedecky a odborne reflektujú, medializujú a komentujú z rôznych hľadísk. Otázk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk