Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Zručnosti a štýly

Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do edukačného procesu

Otázky skvalitňovania vyučovacieho procesu nie sú nové. Dalo by sa povedať, že sa objavujú od počiatkov organizovaného vzdelávania. V posledných desaťročiach však zaznamenávame neustále silnejúci negatívny ohlas na kvalitu didaktických postupov up...

Facilitatívne princípy vedenia tímu

V školskom prostredí sa diskusii v pedagogickom tíme nevyhneme. V príspevku sa venujeme histórii komunikácie a rôznym formám komunikácie v priebehu vývoja dejín. Rozoberieme kvalitu diskusie v skupine z pohľadu cieľa, miesta, času aj rozdelenia úl...

Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole

Článek ukazuje možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole především členům metodických orgánů, ale i vedení, interním mentorům a skupinám zapálených učitelů. V jeho první části uvádíme podmínky pro vytvoření bezpečného i a inspirat...

Učebné zručnosti žiakov (1.)

V dobe informačnej explózie, kedy už aj encyklopédie starnú rýchlejšie ako človek, motivácia človeka chcieť sa učiť a jeho spôsobilosť vedieť sa efektívne učiť sa stáva dôležitejším cieľom ako to, čo sa človek naučil. Potvrdzujú to aj slová známeh...

Učebné zručnosti žiakov (2.)

Niektorí žiaci prežívajú v skúškových situáciách zvýšený strach a trému. Výsledkom strachu a trémy je najčastejšie výpadok pamäti a zablokovanie myslenia. (Dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Učebné štýly (2.)

Problematika učebných štýlov je relatívne nová a pre väčšinu našej učiteľskej verejnosti nie je veľmi známa. Poznanie problematiky učebných štýlov učiteľmi i žiakmi a jej aplikácia vo vzdelávaní môže pritom podstatne zvýšiť kvalitu vzdelávania. Pr...

Učebné štýly (1.)

Problematika učebných štýlov je relatívne nová a pre väčšinu našej učiteľskej verejnosti nie je veľmi známa. Poznanie problematiky učebných štýlov učiteľmi i žiakmi a jej aplikácia vo vzdelávaní môže pritom podstatne zvýšiť kvalitu vzdelávania. Pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk