Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Biológia, prírodoveda

Včela medonosná ako modelový druh hmyzu pozorovaný žiakmi v školskom a prírodnom prostredí

V odbornom príspevku predkladáme návrh modelu vyučovacích jednotiek obsahovo zameraný na pozorovanie a pokusy s vybraným druhom včely medonosnej (Apis mellifera) v školskom aj prírodnom prostredí. Vyučovací model je založený na teoretickej a prakt...

Ovocná či vínna muška ako modelový objekt pozorovania a skúmania

Návrh modelu vyučovacích jednotiek obsahovo zameraných na pozorovanie a manipuláciu s vybraným druhom ovocnej mušky – drozofily (Drosophila melanogaster) na hodinách biológie v školskom prostredí. 

Didaktická aplikácia náučného chodníka Gazárka – Chata lásek v oblasti CHKo Záhorie (JZ Slovensko)

Na základe komplexnej charakteristiky študovaného územia a zhodnotenia jeho prírodných predpokladov pre tvorbu náučných chodníkov (Bizubová, 1996 a Bizubová et al. 2001) predstavujeme v oblasti CHKO Záhorie didaktickú aplikáciu už existujúceho náu...

Atraktívne či menej atraktívne skupiny hmyzu ako objekty pozorovania v školskom prostredí

Posledné zistenia výskumov naznačujú, že hmyz patrí u laickej verejnosti k menej obľúbeným skupinám živočíchov. Otázka atraktivity hmyzu v školských podmienkach bola skúmaná viacerými autormi vo svete ako aj u nás na Slovensku. V príspevku ponúkam...

Mravce ako objekt pozorovania – alternatívna forma školského vzdelávania

Mravce sú veľmi vhodným objektom na pozorovanie a pokusy v školskom laboratóriu ako aj vo voľnej prírode, a to pre ich častý výskyt a jednoduchý zber v prírodných podmienkach. Zo systematického hľadiska ich možno zaradiť do triedy hmyzu vyznačujúc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk