Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Vlastiveda, Geografia

Na expedíciách za poznávaním Slovenska

Našou snahou je, aby sa učenie vlastivedy v 4. ročníku základnej školy nestalo vymenovávaním miest, pohorí riek, ktoré sa na Slovensku nachádzajú alebo vymenovaním osobností, ktoré žiakom nič nehovoria a nevedia sa s nimi stotožniť, ale stalo sa z...

Hra Geocaching v predprimárnej edukácii

Hra je neodmysliteľná súčasť života človeka. Nehľadiac na vek, každý sa rád hrá, aj keď je to typická činnosť dieťaťa. V každej dobe sa objavujú nové hry alebo modifikácie starých hier. K takýmto modifikáciám patrí aj hra „Geocaching“, ktorá vznik...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk