Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Počet článkov autora: 6


Kvalifikačné predpoklady pre obsadzovanie odborných zamestnancov školských úradov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Môže byť na miesto odborného zamestnanca školského úradu = spĺňa kvalifikačné predpoklady, na činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v školstve v obci prijatý uchádzač so vzdelaním: učiteľ MŠ, s min 5 ročnou praxou v pedagogickej čin...

Povinnosť absolvovať adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Pedagogický zamestnanec pracuje 26 rokov ako učiteľka materskej školy. Má ukončenú strednú pedagogickú školu. V budúcnosti by chcela pracovať ako  pedagogický zamestnanec v školskom klube detí. Musí takýto pedagogický zamestnanec absolvovať adapta...

Zaradenie učiteľky do platovej triedy po ukončení materskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka materskej školy začala v r. 2020 študovať na vysokej škole odbor predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika pre psychosociálne deti. Toho času je na materskej dovolenke. Keď nastúpi po materskej dovolenke, bude zaradená ako učiteľk...

Zaradenie učiteľky po ukončení materskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka materskej školy začala v r. 2020 študovať na vysokej škole odbor predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika pre psychosociálne deti. Toho času je na materskej dovolenke. Keď nastúpi po materskej dovolenke, bude zaradená ako učiteľk...

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa zaradená ako začínajúci vychovávateľ ukončí 31. januára 2023 adaptačné vzdelávanie. Má vyštudovanú Technickú univerzitu v Košiciach - dobývanie ložísk, a k tomu má strednú odbornú školu pedagogickú v Bratislave, odbor učiteľstvo pre ...

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa je zaradená ako začínajúci vychovávateľ. 31. januára 2023 ukončí adaptačné vzdelávanie (má vyštudovanú Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor biotechnológie; v pracovnej zmluve má podmienku doštudovať). Ako bude zaraden...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk