Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Register kľúčových slov

Podľa abecedy


a

Hore

A

Hore

b

Hore

B

Hore

C

Hore

c

Hore

č

Hore

d

Hore

D

Hore

e

Hore

E

Hore

F

Hore

f

Hore

G

Hore

g

Hore

h

Hore

H

Hore

i

Hore

I

Hore

j

Hore

k

Hore

K

Hore

l

Hore

L

Hore

ľ

Hore

m

Hore

M

Hore

n

Hore

N

Hore

o

Hore

O

Hore

P

Hore

p

Hore

r

Hore

R

Hore

s

Hore

S

Hore

š

Hore

Š

Hore

t

Hore

T

Hore

u

Hore

ú

Hore

Ú

Hore

v

Hore

V

Hore

z

Hore

Z

Hore

ž

Hore

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Publikované:

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učiteľka a skupinu chlapcov učiteľ? 

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí N

Publikované:

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.