Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2014

4/2014

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Správa registratúry v školách a školských zariadeniach

V článku chceme upozorniť školy a školské zariadenia na ich povinnosť zabezpečiť správu registratúry, upriamiť ich pozornosť na zásady vedenia registratúry a na práva a povinnosti pôvodcu registrat...

Autoevalvačné činnosti učiteľa v základnej školy

doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Zo seriálu: Správa registratúry v školách a školských zariadeniach

Permanentné zmeny, s ktorými sa učiteľ musí počas svojej kariéry vyrovnávať, požiadavky, ktoré naňho kladie spoločnosť, očakávania a učebné potreby žiakov vyžadujú, aby sa profesijne rozvíjal. Rozv...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk