Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2016

3/2016

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Koniec roka na školách a v školských zariadeniach neznamená len ukončenie rozpočtového a účtovného roka účtovnou závierkou a zostavením účtovných a finančných výkazov. Jednou z ďalších povinností m...

Právna ochrana pedagogického zamestnanca

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

V súčasnosti všetci žijeme hektický život plný zmien, do popredia sa dostávajú technické vymoženosti a vytráca sa osobný kontakt človeka. Mnohé profesie zanikajú, a mnohé zasa získavajú svoje opods...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk