Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2015

7-8/2015

Plánovanie výletov a exkurzií v základných školách

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Školské výlety a exkurzie patria neodmysliteľne k školskému roku. Nie je nezvyčajné, že v deťoch aj po rokoch rezonujú spomienky. Veselé zážitky a príhody stmeľujú kolektívy. Dobrá exkurzia, či vho...

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou v škole

Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

V príspevku sa venujeme prijímaniu spätnej väzby, opíšeme si jeden zo spôsobov tvorby akčného plánu školy, vytvárania systémov včasného varovania ako prevencie pred negatívnymi javmi závisti, nepoc...

Obsah vydania

Deti si pamätajú

Zo seriálu: Editorial

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk