Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Riaditeľ Edusmile s. r. o., realizátor cestovateľských vzdelávacích programov, koordinátor ochrany detí pred násilím.  Web: Edusmile Kniha: Školské výlety a exkurzie

Počet článkov autora: 14


Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním

Nároky na prácu učiteľa priamo nesúvisiacu so vzdelávaním sa zvyšujú. Každé zvyšovanie má však svoje limity. Tým limitom je bod zlomu ‒ zdravotný, ekonomický, psychický, hodnotový. Ak je učiteľ chorý, vyhorený, alebo odíde, už ho späť nevrátime. V...

Aplikácia princípov ochrany detí pred násilím

V článku sa zameriavame na rozbor základných cieľov Národnej stratégie ochrany detí pred násilím v praktickej rovine. Opíšeme hlavné úlohy Národného koordinačného rámca. Objasníme, ako zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie systémov oc...

Chráňme deti pred násilím (2.) - Škola ako súčasť Národnej stratégie ochrany detí pred násilím

V školskej politike sa práva dieťaťa a ochrana detí pred násilím vyskytuje v rôznych podobách. Je súčasťou metodík, rezortných predpisov, smerníc, vyhlášok, školského zákona a ďalších zákonov. Dieťa trávi v rovesníckych skupinách v škole podstatnú...

Chráňme deti pred násilím (1.)

Ak nahliadneme do slovenských škôl a diskusií pedagógov, uvidíme množstvo tém, ktorými školy žijú na pozadí výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri témach inklúzie, sociálno-patologických javov, rizikového správania sa, je to aj téma násilia na deťo...

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Ako má postupovať riaditeľ základnej školy v prípade šikanovania učiteľa zo strany žiaka?

Šikanovanie a ochrana pred rovesníckym násilím

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme rovesníckeho násilia. Objasníme obsah smernice k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Opíšeme, ako na rovesnícke násilie vplýva prostredie a rozoberieme tému hľad...

Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem

Peter Lengyel ‒ po štúdiu na Trnavskej univerzite začal pôsobiť ako jeden z prvých školských sociálnych pracovníkov v základnej škole na Slovensku, kde pôsobil desať rokov. Neskôr pracoval a publikoval v regionálnych médiách a odborných časopisoch...

Voľba budúceho povolania nie je len agendou výchovného poradcu

Začiatok školského roka praje téme rozhovorov so žiakmi o budúcom povolaní. Diskusie by mali byť v záujme každého učiteľa ‒ z hľadiska motivácie detí, poznania ich smerovania, vnímania ich talentu. Keď som sa nedávno rozprával s výchovnými poradc...

Sezóna školských výletov a exkurzií

Sezóna školských výletov je v plnom prúde. Čas, ktorý učiteľ ukrojí z vyučovania, má hlbší význam najmä vtedy, keď je školský výlet nielen konzumným spestrením konca školského roka, ale aj cestou, ako stmeliť kolektív, či vytvoriť spoločné zážitky...

Profesiadays – veľtrh práce a „stratení“ študenti

Polovica februára už tradične patrila najväčšiemu veľtrhu práce Profesiadays, konajúcemu sa v Bratislave. Hoci bol určený hlavne uchádzačom o zamestnanie a absolventom, zúčastnili sa ho aj žiaci základných a stredných škôl. To, ako dokázali vnímať...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály