Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Aktuálne dianie

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Spojenie termínov „rok 1989“ a „bratislavské univerzity“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa ...

Elektronický podpis si už nastavíte jednoduchšie

Občanom už pre štart elektronického podpisovania bude stačiť len niekoľko klikov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zjednodušila inštaláciu potrebných aplikácií, dnes si už nainštalujete elektronický podpis v jednom kroku....

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra, sa posúva na 1. máj 2018

18. 10. 2016 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), ktorým sa zavádzajú viaceré zmeny...

Správa o stave školstva na Slovensku

Správa bola prerokovaná vládou 10. 4. 2013. Obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu regionálneho a vysokého školstva, ako aj systémové kroky na podporu ich ďalšieho rozvoja. Vyberáme údaje týkajúce sa regionálneho školstva.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály