Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (2.)

V minulom príspevku sme upozornili manažment škôl a školských zariadení na povinnosť hospodárne, efektívne a účinne nakladať a hospodáriť s majetkom, ktorý má zverený do správy a najmä na povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraň...

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (1.)

Manažment škôl a školských zariadení okrem zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály