Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

V minulom príspevku sme upozornili manažment škôl a školských zariadení na povinnosť hospodárne, efektívne a účinne nakladať a hospodáriť s majetkom, ktorý má zverený do správy a najmä na povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v účtovníctve. Snažili sme sa priblížiť problematiku vedenia majetku v účtovníctve. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať jednotlivým druhom majetku, spôsobom jeho financovania a postupom pri jeho účtovaní.

Príspevky v diskusii: 0

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2013 Ročník: 2013

Manažment škôl a školských zariadení okrem zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v účtovníctve.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk