Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale treba vytvoriť podmienky, aby si ľudia etické hodnoty zvnútornili.

Príspevky v diskusii: 0

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výber školy, je kultúra školy, imidž, otvorenosť, spôsoby komunikácie školy s verejnosťou. Tieto atribúty sa dajú zhmotniť v etickom kódexe, ktorý vymedzuje spôsoby, akými škola komunikuje dovnútra aj navonok. 

Príspevky v diskusii: 0

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, nie vždy však boli spokojní s vývojom spoločnosti. Školstvo nie je izolované od ostatných prvkov kultúry spoločnosti. Ak je v kríze spoločnosť, odrazí sa to aj v školstve. Vyše dvadsať ministrov školstva sa podieľalo na konzervovaní status quo. Neraz presadzovali parciálne záujmy politických strán, ktorých politiku reprezentovali. Ľudia postupne strácali dôveru v štát a jeho inštitúcie. Procesu zvýšenia dôvery v školu môže byť nápomocný aj etický kódex. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk