Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale t...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (2.)

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výber školy, je kultúra školy, imidž, otvorenosť, spôsoby komunikácie školy s verejnosťou. Tieto atribúty sa dajú zhmotniť v etickom kódexe, ktorý vymedzuje spôsoby, akými škola komunikuje dovnútra aj navonok. 

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, nie vždy však boli spokojní s vývojom spoločnosti. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály