Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2016

Vydanie 7-8/2016

Obsah vydania

Rubrika

Editorial

Rubrika

Ľudské zdroje

Rubrika

Hodnotenie

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Z histórie školstva

Rubrika

Rozhovor

Rubrika

Informujeme

Rubrika

Súčasné trendy

Rubrika

Upozorňujeme

Rubrika

Do pozornosti

Rubrika

Evidencia

Rubrika

Doležité

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk