Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2016

7-8/2016

Špeciálnopedagogické poradenstvo (2.)

Mgr. Michal Gabarík Zo seriálu: Špecialnopedagogické poradenstvo

Cieľom centier špeciálnopedagogického poradenstva je poskytovanie komplexných odborných služieb podľa § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. tak, aby boli poskytnuté v správnom čase, na vysokej úrovni, int...

Vzdelávať treba v súlade s tým, ako žijú mladí ľudia mimo školu

Zo seriálu: Rozhovory

Mgr. Marcela Havrilová - Je riaditeľkou pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia. Propaguje moderné informačné technológie, venuje sa osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, pr...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk